Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/vvovoorj/domains/vvovoorjaar.nl/public_html/inc_lang.php on line 5
VvO Voorjaar 2017

Sprekers

PROGRAMMA NVvO Voorjaarscongres 23 & 24 maart 2017

Programma Donderdag 23 maart 2017 - Thema : "Vrije voordrachten"


Lezing - Eerste conceptteksten Richtlijnen gereed

De NVvO is al enige tijd bezig met de ontwikkeling van drie ‘eigen’ richtlijnen. Deze richtlijnen worden ontwikkeld door een drietal werkgroepen, bestaande uit verschillende orthodontisten. Elke werkgroep wordt daarnaast ondersteund door een AIOS orthodontie en door een methodoloog met ervaring in richtlijnontwikkeling. Tijdens deze sessie zal per richtlijn een concepttekst gepresenteerd worden door de betrokken AIOS. De voortgang van richtlijn Retentie zal worden toegelicht door Cleo Wouters. Aldin Kapetanovic licht de concepttekst bij de richtlijn Röntgen toe. Caroline Sondeijker zal spreken over de vorderingen bij de richtlijn Resorptie. Niet alleen zullen de stappen die reeds zijn ondernomen worden toegelicht, ook de stappen die nog zullen volgen komen aan bod. Er zal namelijk aan de leden van de NVvO gevraagd worden om de richtlijnen van commentaar te voorzien zodra deze in concept gereed zijn. Afsluitend is er nog de mogelijkheid om vragen omtrent het ontwikkelproces te stellen.

Erik Reukers

Dr. Erik Reukers (Radboud Universiteit Nijmegen 1985) is sinds 1995 orthodontist met een praktijk in Nijmegen. Hij is mede-auteur van het KNMT IQual-studiepakket Orthodontie (2015) over tijdig verwijzen van orthodontische afwijkingen.

Lezing - Beugel categorie nul: nomen est omen


Sinds 1 januari 2016 is een nieuwe verrichting toegevoegd aan de prestatielijst van de NZA: F401 Plaatsen beugel categorie 0. Volgens de toelichting gaat het om “Het plaatsen van myofunctionele apparatuur (bijvoorbeeld Trainers) voor het afleren van afwijkende mond- en tonggewoonten. Het plaatsen omvat tevens de uitleg over het afwijkende mond- en tonggedrag, instructie over het dragen van de myofunctionele apparatuur en controle van het dragen van de apparatuur. Deze prestatie is inclusief een verwijzing naar een logopedist.” Het vervelende is dat de myofunctionele werking van Trainers nog steeds niet afdoende wetenschappelijk is aangetoond. In reactie op een artikel over eruptiegeleidende apparatuur (waar de Trainers onder vallen) dat ik in 2008 voor de NTVT heb geschreven stellen de oromyofunctionele cursusleiders in Nederland dat, aangezien “no evidence of effect” niet gelijk staat aan “evidence of no effect”, zij het verantwoord vinden om oromyofunctionele therapie aan te blijven bieden. In een tijdperk waarin patiënten en zorgverzekeraars vragen om effectieve en efficiënte behandelingen lijkt, gelet op het bovenstaande, geen plaats te zijn voor een beugel categorie 0.

Peter Helderop

Peter Helderop, logopedist. Na zijn studie logopedie aan de Leidse Hogeschool heeft hij zich in 1989 gevestigd als logopedist in Vlaardingen en vanaf 1991 in Monster, Poeldijk, Naaldwijk, Maasdijk, Wateringen, Rijswijk, ‘s Gravenzande en Honselersdijk. Twee van zijn logopediepraktijken zijn gevestigd in een tandartsenpraktijk. Hij heeft zijn aanvullende opleiding op het gebied van de oro-myofunctionele-, stem-, stotter-, spraak- en taaltherapie in zowel binnen als buitenland opgedaan. Het grootste deel van de tijd is hij werkzaam in de logopediepraktijk. Daarnaast geeft hij lezingen OMFT en nascholingen Logopedie en Tandheelkunde. Hij is lid geweest van vele werkgroepen en commissies van de NVLF en de Ned. Maatschappij tbv Tandheelkunde en de Arbeitskreis für Myofuncti¬onelle Therapie in Duitsland. Hij heeft meegewerkt aan het ontwikkeling van de richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen van de NMT. Van 2002 tot 2012 was hij vicevoorzitter van het Verenigingsbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Vanaf 2012 heeft hij zitting genomen in de ledenraad van de NVLF. Peter geeft al meer dan 25 jaar post HBO nascholingen Logopedie en Tandheelkunde OMFT.

Lezing - Logopedie en Tandheelkunde: OMFT Oro-Myofunctionele Therapie Samenwerking tussen tandarts/orthodontist en logopedist


Evenals tandartsen en orthodontisten houden logopedisten zich bezig met afwijkingen in en rond de mond. Tandartsen en orthodontisten houden zich bezig met de vorm en morfologische afwijkingen van het gebit. De logopedische behandeling heeft betrekking op de functionele aspecten van afwijkend mondgedrag ( duim-, vinger-, speenzuigen, mondademen, verkeerd slikpatroon, afwijkende tongligging, tongpersen en verkeerde bijtgewoonten). De spraak kan hierdoor ook afwijkend zijn. Myofunctionele therapie is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de orale spieren. Een multidisciplinaire samenwerking met tandartsen en orthodontisten is wenselijk voor een blijvend resultaat. Het is de verantwoordelijkheid van de tandarts en orthodontist om de relatie tussen abnormale spierfuncties en afwijkende morfologie c.q. occlusie te herkennen en voorafgaande aan welke interventie dan ook eerst te zorgen voor een herstel van de juiste spierverhoudingen in het oro-faciale gebied. Verwijzing naar een logopedist is dan geïndiceerd. De logopedist werkt met objectieve meetinstrumenten zoals de Force scale (lipsterktemeter), de Payne-techniek (visualiseren van het slikpatroon d.m.v. fluorescentietechniek). Het Measuring Station 430 is recent op de markt gebracht. Het nieuwe digitale OMFT Measuring station 430 meet met een digitale sonde de druksterkte van de M. Orbicularis Oris, de contractiekracht van de M. Masseter, de extensiekracht van de tong en de lipspanning (inclusief digitale force scale). Tijdens de presentatie wordt aan de hand van theorie, praktische voorbeelden en casuïstiek bovenstaande nader toegelicht.

Frans van der Linden

Na in Groningen gespecialiseerd te zijn tot orthodontist heeft Van der Linden zich verder bekwaamd in de toepassing van de activator-therapie aan de Universiteit van Wenen en in die van de vaste apparatuur aan de University of Washington in Seattle. Hij werd in 1961 na de kaakchirurg Merkx Sr als tweede hoogleraar aangetrokken voor de nieuw opgezette tandheelkundige opleiding in Nijmegen. Tot 1995 was hij daar als hoogleraar orthodontie verantwoordelijk voor de opleiding van tandartsen en specialisten. Hij heeft een aantal boeken geschreven waarvan 'Gebitsontwikkeling bij de Mens' het belangrijkste is. Hij heeft meer dan 200 artikelen gepubliceerd veelal als eerste en enige auteur. Hij heeft wereldwijd talloze voordrachten gehouden.

Lezing - 65 jaren Orthodontie

Een persoonlijke terugblik sinds 1950 op de ontwikkeling van het vakgebied orthodontie in klinische methoden, wetenschappelijk onderzoek en specialistenopleiding in Nederland en daarbuiten.

Programma Vrijdag 24 maart 2017 - Thema : "Aligners"


Vincenzo d’Anto

Dr. Vincenzo D’Antò received his Degree in Dentistry, a Specialty in Orthodontics, a Master in Temporomandibular Disorders and a Master in Lingual Orthodontics from the University of Naples Federico II. He completed a PhD in “Materials and Structures Engineering” and a second PhD in “Oral Sciences”. In 2014, Dr. D’Antò received the Italian national scientific qualification as associate professor of Oral Sciences and he is currently working in the School of Orthodontics of University of Naples Federico II and in Bambino Gesù Children’s Hospital (Rome). Dr. D’Antò is a member of IADR, EOS, AAO, EAS, WFO and SIDO. He has been SIDO delegate (2010-12), president of EPSOS (European Postgraduate Student Orthodontic Society), treasurer (2013-2015) and secretary (2016-2018) of the Italian Society for Biomechanics (SIBOS). He has authored many papers and has given oral presentations at the international congresses of SIDO, EOS, AAO, IADR, SIAlign and DGAO. He has been awarded with research prizes, such as the Robert Frank Award (2004, 2005, 2009) and the Hatton Award (2006) of IADR, the SIDO award for the best research (2007 and 2010), the EOS Houston Award (2012) and the Tiziano Baccetti Award (2016).

Lecture - Key factors for a successful aligner therapy: thinking in five dimensions


The predictability of a successful orthodontic treatment is important for both our patients and ourselves. Documented treatment outcomes in the literature may be an excellent way to help predict specific patient outcomes, and, from a theoretical point of view, an evidence-based approach should make our aligner treatment more predictable. Unfortunately, the scarce evidence available still makes our clinical activity an experience-based practice. For this reason, the AIRNIVOLTM system was developed in accord with biological patients’ needs and aimed at a customized staging procedure based on the biomechanical principles of tooth movement.

This lecture will focus on the integration of aligners in everyday clinical practice, in consideration of the absolute indications and the limitations to overcome. Particular attention will be given to the fifth dimension of aligner treatment: the prediction of the biomechanical response, fundamental for building a reliable clinical protocol.

Graham Gardner

Graham is a specialist orthodontist with 24 years of clinical experience and 12 years of teaching experience. His philosophy is to provide treatment that balances the science and art elements of leading-edge orthodontics, resulting in better dental function and good facial aesthetics. He is a strong believer in harnessing technological advances to improve treatment, administration and communication. Graham Gardner qualified as a dentist in 1984 and as a specialist orthodontist in 1991 at the University of the Witwatersrand, South Africa. Since then he has been involved exclusively in orthodontic practices in South Africa and the UK. Graham has been using Invisalign since it was first introduced to the UK in 2001 and has been awarded the prestigious Diamond Invisalign Provider status. Graham is a clinical speaker for Align Technology where he runs Invisalign accreditation and Master classes for dentists, orthodontists and consultants in the UK and Ireland and also provides one-on-one mentoring for a group of Irish specialist orthodontists. He represents the UK on the European Clinical Advisory Board for Align Technology. He is a member of the British General Dental Council and the Specialist Practitioner Group of the British Orthodontic Society and is a Fellow of the World Federation of Orthodontists. Graham is proud to be the first President of the European Aligner Society.

First presentation: Why Aligner therapy?

Aligner therapy, for example Invisalign, challenged the established orthodontic conventions by suggesting that teeth could be moved with plastic aligners. It questioned our long held beliefs that only fixed appliances could predictably move teeth. By presenting my journey with Invisalign in treating both simple and more complex cases, together with managing the subtle art of moving teeth with plastic, I hope to stimulate your enthusiasm to start treating with Invisalign.

Second Presentation: The Latest Developments in treating Class II cases with Clear Aligners


Continual improving technology and manufacture by Invisalign opens up new opportunities to help treat our patients. I am very excited to share my experience with the latest advancements aimed at treating Class II cases.

Dr. Udo Windsheimer

Orthodontist with practice in Crailsheim and Invisalign-practice in Munich Bogenhausen. He studied dental medicine at University of Würzburg from 1991-1996, and promoted to orthodontist from 1997-2000 at the University of Regensburg. Invisalign certified since 2001 and clinical speaker for Align Technology. Diamond doctor with more than 1.200 Invisalign treatments. Member of several orthodontic societies (DGAO, DGKFO, BDK, WFO) Author of several professional articles about Invisalign.

The Digital Workflow when working with Clear Aligners


Adriano Azaripour

Adriano Azaripour studied dentistry at the Johannes Gutenberg University of Mainz. While his internship in the clinical part of his study he started with his German promotion entitled “Oral Hygiene and Dietary Habits in Adolescents with Fixed Orthodontic Appliances“ in the department of Orthodontics (Prof. Dr. H. Wehrbein). He graduated in 2007 and started to work in the departement of operative dentistry and periodontology (Prof. Dr. B. Willershausen) where he works until today. The first 2 years he specializid in Endodontology and performed his first clinical trials exmining the appliance of photodynamic therapy in differnet indications. 2010 he recieved a grant from the German Society of Periodontology and started with his specialization in Periodontology where he recieved a Master in Science degree in 2012. 2013-2014 he obtain a postgraduate internship with Cortellini-Tonetti in Italy to enlarge his knowledge in periodontal regeneration and microsurgical skills. At the end of 2013 he moved to Amsterdam where he started his PhD under the supervision of Prof. Dr. C.J.F. Van Noorden in the Department of Cell Biology at the Academic Medical Center. In December 2016 he recieved his PhD from University of Amsterdam.

Oral health conditions and oral hygiene measures in orthodontic patients and strategies to improve oral healthFixed orthodontic appliances (FOA) temporarily interfere with periodontal health of patients, as the appliance complicates oral hygiene. Prevention of oral inflammation is considered to be a key element of good oral and systemic health. Therefore, strict oral hygiene measures and special diet are necessary to minimize periodontal inflammation. In this presentation, oral health conditions of orthodontic patients will be discussed and on basis of our findings some strategies will be argued which could be helpful to improve the oral health conditions during FOA. First, the effect of additional oral hygiene instructions and diet advices in a closely spaced interval will be discussed. Second, advantage of an alternative for FOA, Invisalign®, which offers not only the advantage of better esthetics but also the convenience of removal during food and beverage consumption, as well as oral care will be introduced.

Ronald Jonkman

Ronald Jonkman (1960) studeerde tandheelkunde van 1981-1986 aan de VU te Amsterdam. Hij werd wetenschappelijk medewerker aan de toenmalige Katholieke Universiteit te Nijmegen (1986-1994) waar hij in 1992 promoveerde. Daarnaast werkte hij in een tandartsengroepspraktijk. Van 1994 tot 1998 was hij werkzaam aan de UKE (Universiteit van Hamburg). Sinds 1998 gevestigd in eigen praktijk is hij sinds twee jaar werkzaam als hoofd op de afdeling orthodontie van het Erasmus MC te Rotterdam. Voorts is hij zowel nationaal als internationaal actief in het geven van lezingen en cursussen, waarbij de nadruk ligt op ‘onzichtbare orthodontie’ en de behandeling met aligners.

Aligners; orthodontie met behulp van plastic beugels, werkt dat?

Sinds het einde van de 80er - begin 90er jaren van de vorige eeuw is de orthodontische behandeling met plastic beugels (aligners) in ontwikkeling gekomen.Vanuit een historisch perspectief zullen algemene zaken als het nemen van afdrukken, het onlosmakelijk met aligner-orthodontie verbonden “strippen” in diverse vormen en indicatiestelling aan de orde komen. Voortgekomen uit retentie-apparatuur (Essix®) bestaan er tegenwoordig diverse systemen. Een aantal daarvan zal de revue passeren. Uiteraard zal daarbij een aantal casus worden getoond.